Add to Flipboard Magazine.

19 Şubat 2014

TORBA TASA'nın, pardon YASA'nın 94. Madde'nin 3. Fıkrası'nda yer alan şu cümle AKP'nin Internete sansürünü tarihe geçirdi: “Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.”

Vistilef, bu maddenin kaldırılmasını ve herşeyi kapsayacak şekilde, sonsuz ve sınırsız ifade özgürlüğü ve tam seküler demokrasi amacıyla, T.C. Anayasası'nın değişmez, değiştirilmesi bile teklif edilemez maddesi olarak şu maddenin kabulünü öneriyor:

TBMM, din kurulmasına yönelik veya dinlerin serbestçe tartışılmasını, ifade ve basın özgürlüğünü ve serbestçe toplanma ve mağduriyetin önlenmesi için dilekçe verilmesi hakkını kısıtlayan kanun yapamaz.

"The parliament of the Turkish Republic shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."