Add to Flipboard Magazine.

25 Aralık 2012

"O TAŞ"

"Abdüllatif Şener ODTÜ olayları nedeniyle Başbakan'ı destekleyen atanmış rektörlere tüüü dedi!" Tkly: (1)
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. İhsan Dağı Yazdı: "ODTÜ’de ve Türkiye’de neler oluyor" Tkly: (2)
Veysel Batmaz yazdı: "O Taş" Tkly: (3

"... Columbia'da öğretim üyeleri ile öğrenciler için farklı farklı belirlenmiş davranış kuralları vardır. Ne var ki, ifade özgürlüğünü içeren akademik özgürlük söz konusu olduğunda, bir öğrenciye sunulanla Said'e sunulan güvenceler açısından bir fark yoktur. Nasıl Said meselesinde ifade ve eylem özgürlüğünü savunuyorsam, öğrencilerin haklarını da aynı şekilde savunurum. Ve Said hakkında üniversitenin uygulayacağı herhangi bir yaptırım olduğuna inanmadığımı da ifade etmek isterim. Öğrenciler ve öğretim görevlileri benim de pek doğru bulmayabileceğim şeyler yapabilirler, ancak üniversitenin otoritesini asla bir dizi fikri, o sıra yönetsel pozisyonları işgal edenlerin fikirlerine uymaya
zorlamak yönünde kullanmam... [John Stuart Mill’e göre,] "Eğer tüm insanlığın, farklı düşünen tek bir kişiyi susturmasını haklı buluyorsanız, gün gelip o tek kişinin iktidarı ele geçirdiğinde tüm insanlığı susturmasına karşı çıkmaya da hakkınız olmaz...” (“On Liberty”, p.23)” 
Columbia Üniversitesi Rektörü Jonathan R. Cole

20 Aralık 2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE REKTÖR SIRALAMASINDA SÜRPRİZ YOK:

Rektör Yunus Söylet, K. Alemdaroğlu'nun ikinci döneminde aldığı (1268) oya ulaştı.
  1. Prof. Dr. Yunus Söylet (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 1207
  2. Prof. Dr. Raşit Tükel (İstanbul Tıp Fakültesi) 631
  3. Prof. Dr. Harun Cansız (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 431
  4. Prof. Dr. İbrahim Keleş (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 107
  5. Prof. Dr. Faruk Erzengin (İstanbul Tıp Fakültesi) 80
  6. Prof. Dr. Mehmet Canatar (Edebiyat Fakültesi) 13

14 Aralık 2012

TAM GÜN MAM GÜN PALAVRA…. İLK ÖNCE BAŞBAKAN İÇİN DELDİRİLDİ, ŞİMDİ SAĞLIK BAKANI’NIN EŞİ İÇİN DELDİRİLDİ… EEE, PEKİ, BİZ KİME AMELİYAT OLACAĞIZ?
Tam Gün fikrinin dahi mucidi Sağlık Bakanı Akdağ’ın eşi Gazi Üniversitesi’nde yasak olduğu halde özel hekime ameliyat oldu. Daha önce Başbakan Tayyip Erdoğan için deldirilen Tam Gün Yasası “ayrıcalıklı bakan eşi” için de deldirildi. Bayan Akdağ’ın ameliyatını, yasa nedeniyle üniversitede ders verirken, hastanesinde ameliyat yapması yasaklanan Prof. Dr. Nebil Göksu yaptı. Göksu’nun Tam Gün Yasası'na aykırı olarak devlet hastanesinde gerçekleştirdiği ameliyat için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı özel izin verdi.
İŞİN ASIL DRAMI DA ŞU: ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞMA ŞARTLARI ARASINDA “TAM GÜN” DİYE BİR STATÜNÜN OLMADIĞINI BİLEMEYEN DELEN PROFESÖR MEĞERSE OLMAYANA DA KARŞIYMIŞ. 
Prof. Dr. Göksu, “Bana da bu şekilde yasaya rağmen görev yapmak ters geliyor ancak ameliyat için dekanlıktan ve rektörlükten özel izin alındı. Dekan ve rektör beni telefonla da arayarak ameliyatı bildirdi.” Tam Gün Yasası’yla ilgili de konuşan Göksu, “Tam gün yasasına karşıyım. 14 yıldır üniversite dışında muayenehanem var. Yasa çıkana kadar yarı zamanlı çalışıyordum. Bunun da bir zararını görmedim. Sadece daha fazla yıpranıyordum. Bu tür yasalar bizi zor duruma sokuyor. Bu doğru bir yasa değil” dedi. (Yurt Gazetesi’ndeki haberden Veysel Batmaz)

12 Aralık 2012

KENDİLERİ YAPTILAR, KENDİLERİNE BENZEYENLER BOZUYOR: KONSEY İLE O HİÇ İSTEMEDİKLERİ “ÖZERKLİK” GELİYORDU, TIRSTILAR… PERFORMANS ÖLÇÜTÜ YERİNE DE TEMBEL VE ACİZ PROFESÖRLERE DOLGUN MAAŞ BAĞLANMASINI ÖNERİYORLAR… BU ADAMLARDAN CACIK OLMAZ!.Yukarıdaki fotoğrafa iyi bakın, bunlar zaten üniversiteleri bu hale getirenlerin bir kısmı değil mi?

Prof. Dr. Veysel Batmaz'ın YÖK Yasası Taslağı önerisine önerisi için tklz: http://yeniyasa.yok.gov.tr/files/545132831fbcb8e06218ca4eb36d319f..pdf

'Konsey, üniversiteleri kamplaştırabilir'
HASAN KARALI, ZEYNEP KIRŞAN   -   12 Aralık 2012  

Zaman gazetesinin “Ortak Akıl Toplantısı”nda gündeme taşıdığı yeni yükseköğretim yasa taslağı önerisi üzerindeki tartışmalar kamuoyunda yankı uyandırdı.
Taslak yasada, 10 yıldan eski üniversitelerin yönetimine rektörden başka 11 kişilik konsey atanması öngörülüyor. Konsey üyeleri, rektörün de üzerinde yetkilere sahip olacak. Yükseköğretim Uzmanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, “Konseyler Türkiye’de kutuplaşma sorununun bir parçası olabilir. Üniversite yönetimi siyasal ve ideolojik kamplaşmaya yol açmayacak şekilde oluşturulmalı.” uyarısında bulunuyor. Ortak Akıl Toplantısı’nda ‘Her üniversitede ayrı bir YÖK olur’ şeklinde eleştirilen ‘üniversite konseyi’ sisteminin, gelişmiş ülkelerde farklı şekillerde uygulandığına dikkat çeken SETA Eğitim Direktörü Yrd. Doç. Dr. Bekir Gür ise, “Dünyada konsey üyelerinin çoğu üniversite dışından seçiliyor. YÖK taslağındaki konsey ise ağırlıklı olarak öğretim üyelerinden oluşuyor. Bu tercih sorunlu.” diyor. Gür, yasa taslağının üniversiteleri ‘2006 öncesi ve sonrası’ olarak ayırarak eski üniversitelere bazı haklar tanımasının kurumlar arasında sınıflandırma tehlikesi doğuracağını da ifade ediyor. Ortak Akıl Toplantısı’nda öne çıkan özerklik konusuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eser Karakaş ise, “Dünya üniversiteleriyle rekabet edebilmemiz için özerkliği kendimize ilke edinmeliyiz.” vurgusu yapıyor.
     Doç. Dr. Bekir Gür: Dünyadaki uygulamalar, konsey üyelerinin çoğunluğunun üniversite dışından olduğunu gösteriyor. YÖK taslağındaki konsey ise ağırlıklı olarak öğretim üyelerinden oluşuyor. Bu tercih sorunlu.  Ayrıca YÖK’ün taslakta üniversiteleri 10 yıldan eski ve yeni, ya da benzer şekillerde tasnif etmesi son derece sorunlu. Dünyanın hiçbir yerinde mütevelli heyeti ya da konsey kurulacağı zaman üniversitenin yapısına ya da büyüklüğüne bakılmaz. Mütevelli heyeti ve konsey, üniversite ve toplum arasında bir köprü olarak düşünülmeli ve şayet yasayla getirilecekse sadece bu zeminde savunulmalı. Aksi halde, üniversiteleri sınıflandıran bir aygıta dönüşebilir ki, Türkiye yükseköğretiminin bir sınıflandırmaya ihtiyacı yok. Personel rejimi dikkate alındığında, performans ödüllendirmesi yerine, maaşların doğrudan iyileştirilmesi daha kolay uygulanabilir bir seçenek. Gelişmiş ülkelerde yükseköğretimden sorumlu olan bakanlık, koordinasyon kurulu, yöneticiler kurulu ve benzeri yapılarda tartışılmalıdır.
    Prof. Dr. Eser Karakaş: Akademisyenlerin yetiştiği doktora programları dökülüyor. Radikal ve sert bir çözüm önerim var; 10 yıl boyunca hemen bugünden başlayarak şu an nitelik olarak yerlerde sürünen doktora programlarını kapatalım. Yılda 10 bin kişi yurtdışına doktora programlarına gönderilmeli. Bu da devletin rahatlıkla kaldırabileceği bir rakam. Ben de rektörlük yaptım. Dünya üniversitelerinin işleyişinin 300 yılda oluşan bir gelenek olduğunu görüyoruz. Dünya üniversitelerini ön plana çıkaran üç şey; özerklik, rekabet ve liyakat. Bunlarla rekabet edebilmemiz için özerkliği kendimize ilke edinmeliyiz. ABD’de YÖK yok, ama akreditasyon kurulları ve derecelendirme yapıları var. Yeni yasada dünya üniversitelerindeki bu tarz olumlu uygulamalar yok. Olması için de yasaya ihtiyaç yok. Yasayı koyduğun zaman özerklik, rekabet ve liyakat kalmıyor.
    Prof. Dr. Talip Küçükcan: 168 üniversiteyi aynı sistemle ve aynı bakış açısıyla yönetmek büyük bir yanılgıdır. Büyük üniversite ve küçük üniversite farklarını ayırt etmek lazım. Paydaşların mümkün olduğunca katıldığı, ama aynı zamanda Türkiye’nin sosyolojik gerçeklerinin de göz önünde bulundurulduğu siyasal ve ideolojik kamplaşma oluşturmayacak bir sistem gerekir. Türkiye’de şu anda siyasal kamplaşmanın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bahsettiğimiz konseyler Türkiye’de kutuplaşma sorununun bir parçası olabilir. 2023 hedeflerine ulaşmada üniversitelerden yeni buluşlar yapması, patentler alması, yeni teknolojiler geliştirmesi gibi pek çok beklenti var. Mevcut akademik kadrolarla bunu sürdürmek mümkün değil. Çünkü büyük üniversitelerden mezun olan beyinlerin birçoğu maddi sebeplerle özel sektörü tercih ediyor.
TASLAKTA NASIL BİR KONSEY ÖNGÖRÜLÜYOR?
Yeni yasa taslağında, üniversitelere konsey kurulmasıyla rektörlük seçimleri tartışmasının sona erdirilmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde üniversite senatosu ve öğrenci konseyinden yeni ve farklı olacak bu birim, 11 kişiden oluşuyor. Üyelerden 5’inin farklı fakültelerden bölüm başkanı ve üzeri herhangi bir idari görevi bulunmayan öğretim üyeleri arasından seçilmesi planlanıyor. Diğer üyelerden 2’si Bakanlar Kurulu, 2’si de YÖK tarafından seçilecek. Bu 9 üye üniversite mezunları arasından 1 kişiyi ve yine o ilde en çok vergi veren 1 kişiyi üye olarak seçebilecek. İhaleler, alım-satımlar, hocalara verilecek ek ücretler dâhil her türlü konuda konsey yetkili olacak.

07 Aralık 2012

Ne demiştik? İşte olmuş:


İki yıl önce 10-11 Temmuz’da yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sınavında kopya çekildiği iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Şadan Sakınan tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına Taraf gazetesinden Arzu Yıldız ulaştı: Taraf’ın haberine göre; savcılık tarafından kopya iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen bilirkişi incelemesinde, sınav sırasında bazı adayların yerleştirilmelerinde yer, puan ve testlerdeki doğru-yanlış sayılarında değişiklikler yapıldığı tesbit edildi.