Add to Flipboard Magazine.

29 Mayıs 2006

GAZETECİ ADAYLARI DİKKÂT !

ANADOLU AJANSI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHABİRLİK GİRİŞ SINAVI

Genel Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere İngilizce haber yazabilecek düzeyde çok iyi yabancı dil bilgisine sahip 15 muhabir alınacaktır. Alınacak personel, başvuruda bulunan, aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin katılabileceği giriş sınavı ile belirlenecektir. Yazılı sınava, iş başvurusunda bulunanlar arasından KPDS veya uluslararası geçerliliğe sahip diğer sınavlarda alınan derecelere göre en yüksek puana sahip 60 kişi davet edilecektir. Yazılı sınavı kazananlar ayrıca mülakata tabi tutulacaklardır. Giriş sınavı, 8 Temmuz 2006 Cumartesi günü yapılacaktır. Başvurular, 30 Haziran 2006 Cuma günü 24:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden ( www.aa.com.tr ) kabul edilecektir. Sınav Başvuru Koşulları :Sınava katılacak adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2-Çok iyi derecede İngilizce bilmek. Bu bilgisini, KPDS’den en az 80 veya uluslararası alanda tanınan diğer sınav sistemlerinden eş değer puan aldığını belgelemek. (2004 yılından önce alınmış belgeler dikkate lınmaz.) 3-En az 4 yıl süre ile lisans eğitimi veren okullardan mezun olmak, 4-Yabancı dil yazılı sınav tarihi itibari ile 30 (daha önce 5953 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışmış olanlarda 35) yaşından gün almamış olmak,5-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,6-Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,7-Kamu haklarından yoksun bulunmamak, kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında affa uğramış bile olsa hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak. Sınav Başvurusu :Sınava katılmak isteyenler başvurularını sadece Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden yapabileceklerdir. Başvuruda bulunmak için T.C. kimlik numarasına ve e-posta adresine sahip olunması gerekmektedir.Yabancı dil yazılı sınav daveti ve diğer duyurular hem internet sitemizden, hem de e-posta aracılığı ile yapılacaktır. Sınav öncesinde gerekli belgelerin Kuruma ibrazı zorunludur.Yabancı dil yazılı sınavında başarı gösteren adaylar yabancı dil sözlü sınavına davet edilirler.Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar mülakata alınırlar. Mülakat sırasında adaylar yetkinliklerin değerlendirilmesine yönelik bir ölçme değerlendirme uygulamasından geçirilirler. Çalışma Koşulları :Muhabir sınavlarında başarılı olanlar Genel Müdürlük merkez birimlerinde ya da yurt içi veya yurt dışı bürolarda stajyer muhabir olarak işe başlarlar. 3 aylık deneme süresi sonunda başarı gösterenlerle muhabir olarak sözleşme yapılır.Genel Müdürlüğümüzde asgari başlangıç ücretleri ve diğer parasal haklar Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre peşin olarak ödenir. Ücret belirlemede 5953 sayılı Kanun kapsamında hizmeti olanların çalışma sürelerinin yarısı dikkate alınır. Aylık ücretlere ilave olarak yılda 4 kez ikramiye ödemesi yapılır.

Sınav Sonuç Duyurusu: Sınav sonuç duyuruları Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden yapılacaktır.

Hiç yorum yok: