Add to Flipboard Magazine.

01 Şubat 2007

BATMAZ'DAN DUYURU:

Aşağıdaki gayri samimi, yapay, sıradan, yanlış; "düşünce özgürlüğünden hareketle eleştiri hakkını kullanan Ergün Babahan'ın" diyerek, Ergun Babahan'a çaktırmadan arka çıkan ve Rektörümüze KARŞI olduğunu bu lapsüs ile açıkça beyan eden bildirinin içinde yer almamaktayım, İstanbul Üniversitesi camiasına duyururum. Benim bildirim, Vistilef'te, daha sözkonusu Babahan'ın "ifade özgürlüğü" ile yakından uzaktan ilişkisi olmayan, Rektörümüze hakaret dolu yazısının Sabah varakında yayınlandığı 23 Ocak tarihinde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Veysel Batmaz


KAMUOYUNA DUYURULUR Sabah Gazetesi yazarı Ergün Babahan'ın 23 Ocak 2007 tarihinde yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak'ı ve şahsında İstanbul Üniversitesi'ni hedef alan köşe yazısının, gazetecilik etiği ile bağdaşmadığını üzülerek görmüş bulunmaktayız. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Parlak'ın bizim tarafımızdan savunulmaya ihtiyacı yoktur ancak söz konusu yazıdaki haksız hakaretler ve suçlamalar karşısında sessiz kalmamız da mümkün değildir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri olarak, düşünce özgürlüğünden hareketle eleştiri hakkını kullanan Ergün Babahan'ın, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Parlak'a düşüncelerinden ötürü hakaret etme ve yanlış bilgilendirme yaparak suçlama yönündeki hareketini esefle kınıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri
http://www.istanbul.edu.tr/duyurular/duyuru_icerik.php?505

Hiç yorum yok: