Add to Flipboard Magazine.

29 Ocak 2008

ÇENE ALTINDA KAÇ BAĞ VAR?


VİSTİLEF UYARISINDAN SONRA, VİSTİLEF ÇÖZÜMÜNE ÇOK YAKLAŞTILAR FAKAT TÜRBANA DOLAŞTILAR:
Türbana son rötuş İşte AKP ve MHP'nin yaptığı Anayasa değişikliğinin son hali.
29.01.2008 18:01

AK Parti ile MHP, yüksek öğretimde başörtüsünün serbest bırakılması için Anayasada yapılması öngörülen değişikliğe son şeklini verdi. AK Parti ve MHP yöneticileri, dün akşam üzerinde uzlaşmaya varılan teklifte değişiklik yaptı.Alınan bilgiye göre, Anayasanın ''kanun önünde eşitlik'' başlıklı 10. maddesinin son fıkrasına, ''... ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında'' ibaresi eklenirken, maddenin son fıkrası şöyle düzenlendi:''Devlet organları ve idari makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinin yararlanmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.''Anayasanın ''eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi'' başlıklı 42. maddesine ise yeni bir fıkra ekleniyor. Maddeye 6.fıkradan sonra gelmek üzere 7. fıkra olarak, ''Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir'' ifadesi konuluyor. -YÜKSEK ÖĞRETİM YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK- Anayasanın 2 maddesinin yanısıra Yüksek Öğretim Yasası'nın ek 17. maddesinde de değişiklik yapılıyor.Ek 17. maddede, ''Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir'' ifadesinden sonra gelmek üzere, ''Hiç kimse, başının örtülü olması sebebiyle yüksek öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve bu yönde uygulama ve düzenleme yapılamaz. Ancak başın örtülmesi, kişinin yüzü açık ve kimliğinin tanınmasına imkan verecek ve çene altından bağlanacak şekilde olması gerekir'' ifadesi ekleniyor. A.A.

Hiç yorum yok: