Add to Flipboard Magazine.

01 Şubat 2008

2. CUMHURİYETÇİLERE DE KARŞIYIZ

Vistilef olarak, 2. Cumhuriyetçilerin içeriksiz ve muğlak bir “ifade özgürlüğü” şeklinde sundukları türban serbestisine de karşıyız.

Tüm üniversite, rektöründen çaycısına yasak uygulayamayan bir araştırma, hukuk, bilim, özgürlük, tartışma, ikâz ve eleştiri yeri olmalıdır. Vistilef olarak, din ve inanç özgürlüğü için değil; akıl ve bilgi özgürlüğü için türbana serbestlik öneriyoruz. Üniversite asıl dinin eleştirilebildiği bir yer olmalıdır. Bu nedenle anfilere türbanlılar da dolmalıdır.

Şimdi, kendi iktidar alanlarını savunmak için, türbana karşı olmayı bir erdemmiş gibi sunan Atatürkçü rektörlere soruyoruz. Üniversitelerinizin hangisinde Güneş Dil Teorisi ana bilim dalı var? Hangisinde Türk Tarih Tezi Çalışmaları Merkezi bulunuyor? Hangisinde Atatürk’ün bilimsel çalışmaları ile ilgili, Türk-İslam sentezciliği dışında çalışma yapılmış? Cevap verin.

2. Cumhuriyetçilere soruyoruz? Hanginiz Atatürk’ün yaptıklarını, nesnel olarak incelediniz ve bu konularda bilginiz var? Cevap verin.

İşte içeriksiz ve tarafgir 2. Cumhuriyetçi Öğretim üyelelerinin türban bildirisi:

Öğretim üyelerinden rektörlere kontr–bildiri 01.02.2008 15:01

“Rektörler karşı çıkarken, [2. Cumhuriyetçi] öğretim üyeleri türbana özgürlük istedi.”

Bazı ğretim üyeleri üniversitede kılık-kıyafete serbestlik getirilmesi için hazırladıkları bildiriyi imzaya açtılar. İnternette http://universitedeozgurluk.blogspot.com/ adresinde yayınlanan bildiri şöyle: "Öğretim üyeleri olarak bizler kılık-kıyafet konusunda yıllardır uygulanan politikaları ve son günlerde yapılan tartışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Üniversitelerin düşünce, ifade, din ve inanç özgürlükleri ile eğitim ve öğretim gibi en temel insan hakları karşısında yasakçı değil özgürlükçü bir tavır alması gereken kurumlar olduğunu düşünüyoruz.Üniversitelerimizin çağdaş uygar toplumlara yaraşır biçimde, özgürlüklerle ve bilim üretimiyle anılmasını istiyoruz. İstisnasız her demokratik ülkede olduğu gibi üniversitelerimizde de kılık-kıyafet serbestliğinin; hiçbir din, inanç, düşünce, ırk, grup ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün öğrencilere tanınması gereğine inanıyor; aksi yöndeki tüm düzenleme ve uygulamalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz."BİLDİRİDE İMZASI BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİProf. Dr. Eser Karakaş, Prof. Dr. Naci Bostancı, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Nuri Yurdusev, Prof. Dr. Ümit Cizre, Doç. Dr. Şaban Çalış, Doç. Dr. Ferhat Kentel ve Doç. Dr. Vedat Bilgin

Hiç yorum yok: