Add to Flipboard Magazine.

09 Şubat 2008

'Başötüsü sorunu laikliğe bağlı kalınarak çözülebilir!'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu, türban sorununun uzlaşmayla ve Anayasa’nın değişmez temel ilkelerine, laikliğe bağlı kalınarak çözümlenebileceğine işaret etti. Rektör Prof. Dr. Ali Akdemir Başkanlığı’nda toplanan ÇOMÜ Senatosu'nun aldığı kararı şu şekilde duyurdu...

“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Anayasamızda yer alan bu ifadeleri içeren hükümler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun özü, değiştirilemez temel taşı ve çağdaşlaşmanın da vazgeçilmez öğesidir. Aklın ve bilimin egemenliğine dayanan çağdaş eğitim kurumları olan üniversiteler daima bu ilkeye bağlı kalmış ve bundan sonra da bağlı kalacaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sürekli olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş değerlerine bağlı davranış, çalışma ve yönetim anlayışını benimsemiştir. Yıllardır süregelmiş türban sorununun, üniversitelerle uzlaşı sağlanmadan yeni düzenleme arayışlarıyla gündeme gelmesinin neden olduğu huzursuzluk ortamından üniversitemiz büyük üzüntü duymaktadır. Sorunun, uzlaşmayla ve Anayasa’nın değişmez temel ilkelerine, laikliğe bağlı

kalınarak çözümlenebileceğine olan inancımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Vistilef'in Notu: Üniversitelerimiz arasında en mantığa uygun bu açıklamayı destekliyoruz.

Hiç yorum yok: