Add to Flipboard Magazine.

23 Şubat 2008

ÇÜŞŞŞŞŞŞŞŞ....

TÜRKİYE'DE, İKİ TIP öĞRENCİSİNE BİR HOCA!

Plansızlık ve koordinasyon eksikliğinin üniversitelerin karakteristik bir özelliği olduğu, DPT-Üniversiteler Özel İhtisas Komisyonu raporunun muhtelif yerlerinde ortaya çıktı:

Örneğin, tıp fakültelerinde 1,8 (bir virgül sekiz) öğrenciye bir öğretim elemanı düşmekte iken; iktisat ve işletme gibi fakültelerde bu öğrenci sayısı büyük rakamlara ulaşıyor, hatta iktisat fakülteleri için söz konusu rakam Açıköğretim Fakültesini de geçiyor. Raporda, hesap kitap bilmezlikle ilgili şu rakamlar veriliyor:

"Okulöncesi öğretmenliği alanlarında bir öğretim üyesine 477, beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında 149, yabancı dil öğretmenliği alanında 106 öğrenci düşerken, inşaat mühendisliğinde 38, malzeme-metalurji mühendisliği alanında 24 öğrenci düşmektedir. Yapılacak planlamada gereksinim duyulan alanları belirlemek gerektiği açıkça gözlenmektedir. Buna karşılık bazı ülkelerdeki tüm öğretim elemanlarının tüm öğrencilere göre oranı 26,1'dir. Japonya'da 10, İsviçre'de 12, ABD ve İngiltere'de 14, Yunanistan'da 16, İspanya'da 17, İrlanda'da 19, Portekiz'de 20, Fransa'da 25 öğrenci düşmektedir." (Kaynak: DPT, Üniversiteler Özel İhtisas Komisyonu Raporu)

İşte haber: DPT, üniversitelerin façasını bozdu

Devlet Planlama Teşkilatı, asıl işlerini bırakıp ideoloji bezirganlığına soyunan rektörlere adeta "üniversite dersi" verdi. DPT'nin hazırladığı "Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu"nda üniversite rektörlerinin nasıl başarısız oldukları çarpıcı rakam ve tespitlerle ortaya konuyor.

Detayları için linki tıklayın: http://www.habervaktim.com/haber1.php?id=10120

Hiç yorum yok: