Add to Flipboard Magazine.

26 Haziran 2008

REKTÖRLÜK SEÇİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ PARÇALIYOR...

REKTÖR'E HATIRLATMA...

18 Ocaktaki şimdiki rektörün süresinin dolması ile, başka bir siyasi gelişme olmazsa, Aralık 2008 sonu-Ocak 2009’da yapılması öngörülen İstanbul Üniversitesi rektörü seçimleri için kampanyalar şimdiden başladı.

Öne çıkan beş aday var:

Mesut Parlak ve ekibinin desteklediği Çapa Tıp Dekanı Prof. Dr. Mustafa Keçer.

Mesut Parlak’ın eski rektör yardımcısı Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Melih Boydak.

Cerrahpaşa’dan eski ANAP’lı Bakan Prof. Dr. Ahad Andican.

ve Başbakan Erdoğan'a yakın isimler olarak bilinen Prof. Dr. Bülent Zülfikar (Çapa Tıp) ile Prof. Dr. Yunus Söylet (Cerrahpaşa Tıp).

Bu adaylar İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçiminde aday olarak karşı karşıya gelecekler. Son iki aday önemli: Çocuk doktoru olan her iki adayı da Başbakan daha önce YÖK üyeliğine atamıştı. Daha başka adaylar da var ve çıkacak... Vistilef hepsini izliyor, izleyecek. Vistilef’ten sürprizlere de açık olun.

Vistilef olarak rektörlük seçimlerinde tarafız ve gözlemciyiz. Bu nedenle yeni seçilecek rektöre bazı tavsiyelerimiz var:

1983’den bugüne, İstanbul Üniversitesi, tıpçı rektörlerle hukuk dışı yönetilmiştir. Son yirmi beş yıldır, rektörlüğün ve dekanlıkların aldığı kararların ve idari işlemlerin kahir ekseriyeti, İdare Hukuku içinde mahkemeye taşınmayan işlem ve eylemlerin “fiili ajanlık” ilkesi ve “kanunilik karinesi” ile geçerliği kabul edildiğinden, mahkemeye götürülmemiş olmaları nedeniyle “geçerli” olduğu zannedilirken, hukuken geçerli değildir. Şu anda zaman aşımına uğramamış bütün İ.Ü. rektörlük ve dekanlık işlemleri, mahkemelerce iptal edilecek boyutta hukuken sakattır. Basit bir örnek verelim: 2000 yılı ile 2004 yılı arasında ve 2007 ile 2008 başına kadar, akademik olarak en yetkili kurul olan İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda İletişim Fakültesi Senatörü yoktu. İletişim Fakültesinin Dekanı tarafından seçilmesi önlenmişti. Bu basit yokluk, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun sözkonusu dönem içinde aldığı tüm kararları yok hükmünde kılmaktadır. Ancak bu kararlardan mağdur olanların mehkemeye gitmemiş olmalarından dolayı bu kararların yol açtığı işlemler hukuka açıkça aykırıyken, geçerli zannedilerek, uygulanabilmiştir. Mağdur olanlar, zaman aşımını göz önüne alarak dava açabilirler ve kazanırlar. Daha yüzlerce bu tür hukuksuzluklar, Vistilef’in elinde mevcuttur. Vistilef’in elinde son yirmi beş yıla ait bir çok mahkeme kararı da vardır. Özetle, İstanbul Üniversitesi hukuka aykırı olarak yönetilmektedir.

Bu nedenle yeni rektörün tıp dışından biri olması gereklidir ki, hukuk nosyonunu üniversiteye hakim kılabilsin.

Çünkü, kamu idarelerinde HUZUR ancak HUKUK ile olur.

Ancak "hukuk dışı" olmak, sadece tıpçılara mahsus sanılmamalıdır.

Bunun için, yeni rektörün 2547 sayılı Yasayı “su gibi,” “ilaç adı gibi” ezbere bilmesi gerekmektedir; ayrıca doğru uygulaması gereklidir:

Zannedilmektedir ki, 2547 sayılı Yasa Rektörlere ve Dekanlara sonsuz yetki vermektedir. Bu külliyen yanlıştır. Rektör ve Dekan, sadece disiplin amiri olarak bazı işlemler yapabilir o kadar. Danıştay kararları ve içtihatları rektörlerin yetkilerinin nerede başladığını ve bittiğini her gün yeniden öğretmekte, öğrenmeyenler de, mahkeme kararları ile ağır suçlu olarak tazminat ödemeye makum olmaktadırlar. Unutmayalım, bu durum, eski rektör Kemal Alemdaroğlu’nun, “yargı kararlarına uymaması” nedeniyle, Cumhurbaşkanınca görevden alınmasında somutlaşmıştır. Örneğin, rektörler süresi dolmuş bir dekan yerine Vekil Dekan tayin edemezler. Mahkeme, var zannettikleri bu yetkilerinin olmadığını, rektörlere öğretmiştir (Bkz: http://www.vistilefhukuk.blogspot.com/ ). Daha başka öğretici bir çok Mahkeme kararı elimizde mevcuttur. Dileyene veririz.

Bu nedenle, yeni seçilecek ve atanacak rektör, “olmayan yetkilerini” fazla zorlamamalıdır. Tıpçılarda varolan “yaratıcılık sendromu”nun sonu vahimdir. Bu sendrom ayrıca başka bilim dalarına da bulaşıcıdır.

Dekanlara gelince, İ.Ü. SBF eski Dekanı idare hukukçusu Prof. Dr. Ülkü Azrak’ın deyişiyle, “kurul kararı almadan pencere camı bile değiştiremeyecek” kadar YETKİSİZDİRLER. Neden? Çünkü 2547 sayılı Yasa’nın 16. maddesi, Dekan’a, fakültenin “temsilcisi”, “koordinatörü”, “denetim ve gözetimcisi” ve “kurul kararlarını uygulayan” kişi fonksiyonlarından başka bir görev ve yetki vermemiştir. Bunun aksini yapanlara, mahkemeler, Dekan’ın ne olduğunu öğretmektedir. Oysa, 21. madde, “Bölüm Başkanı Bölümü idare eder” hükmü ile, Dekan’ın Bölüme, Başkanın onayı olmadan karışamayacağını emretmektedir. Bu husus, Mahkeme hükümleri olarak da sabittir.

Rektör de, Dekan da disiplin amiri olarak bazı işlem yetkilerine sahip olmalarına karşın, Mahkemeler bu yetkilerinin de “hakkaniyet, liyakat, keyfi olmama ve husumetle yapılmama” koşullarına bağlamıştır.

Rektör de, Dekan da, ne üniversite düzeyinde, ne de fakülte düzeyinde, işleyiş bakımından, yönlendirici etkilere sahip bulunmamaktadırlar. Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız bu “yönlendirici yetkilerini,” Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarını atamaları nedeniyle ele geçirme istismarına tevessül ederek, elde temye çaılşırlar. Kabul edersek de, acımasızca kullanırlar. Oysa, ne Dekan’ın, ne de Rektörün Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlarını, reesen atama yetkisi yoktur. Dekan Bölüm Başkanlarını silsile ile, Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşünü alarak atamaktadır. Anabilim Dalı Başkanlarının onaylamadığı bir Bölüm Başkanı, Dekan tarafından atanamaz. Anabilim Dalı Başkanları da, Anabilim Dalı Kurulu’nda seçilir. Yani, ne Rektör, ne de Dekan, bir çoğunuzun zannettiği gibi, sonsuz, mutlak ve sınırsız yetkiye sahip olmadıkları gibi, hukuken yetksizdirler de. Bu durumu mahkemeler hüküm altına almaktadır. Sadece biz onlara YETKİ atfedersek, üniversiteyi “içinde yaşanmaz” hale getirmektedirler, o kadar. Üniversite ancak HUKUK içinde olarak, bilimsel ve özgür olur.

Şimdilik yeni rektöre, ve eskilerine de, hatırlatmak istediklerimiz bunlar. Devamı gelecek... Rektörlük seçiminde artık Vistilef’iniz var. ÇARE-SİZSİNİZ...

Bütün adaylara başarılar diliyoruz. Ancak, rektör olana bir de şunu öneriyoruz: HUKUKU BİLİN ve UYGULAYIN. HUZUR, HUKUK İLE OLUR.

8 yorum:

delibelge dedi ki...

Şükürler olsun herhâlde sonunda tıpçı rektör illetinden kurtuluyoruz, rektör sfatını taşıyacak hocanın alaydan da olsa hukuk ve siyaset nosyonu sahibi olması gerekir; Üniversite denen yerde her yerde olduğu gibi kelle hesabı demokrasi her zaman sakatlıklar doğurur, doğurmuştur da. Ve tıpçılardan kurtulmak ardışığı küçük yetkiler insancıklarından da -ki hayatı zehir etme potansiyeli yüksektir.- kurtulmak demektir. Hocalarımızı liyakâte uygun oy vermeye ya da aday çıkarmaya davet ediyorum.

Bilge Kaya

not: bu hukuk tanımaz ve bilmez yönetimlerden çok çekmiş ve sadece bu nedenle 3 dönemini kaybetmiş bir kamu yönetimi mezunu olarak yazıyorum. Ben çektim onlar ekmesin diyeceğim ama öğrencinin okulu çok da umrun da değil herhangi bir yönetime katılma çabası yok. (demokratizasyon anlamında değil)

Adsız dedi ki...

Mesut Parlak: "Benim ideolojim bellidir. Ben bir vatanseverim, ben hukuk devletinden, vatanın bölünmez bütünlüğünden ödün vermem. BUNLAR DIŞINDA BİR İDEOLOJİ DE TANIMIYORUM" İletim Gazetesi, Mayıs 2008, Sf:6

Bunlara bağlı olmak güzel de, sayın rektör başka ideoloji tanımadan nasıl bilim adamı olmuş onun anlamadım. Bize üniversitede her şey tanınır, tanıtılır demişlerdi girerken.

O zaman bir de yeni rektörü seçerken, bağlı olduğu ideoloji dışında bir iki tane de bağlı olmadığı ideolojilerden bilen bir rektör seçelim...

Adsız dedi ki...

Merhaba. İstanbul Üniversitesi SBE öğrencilerinden biriyim. Fikirlerinize katılmamak elde değil.

Bugüne kadar iki tıp fakültesi ve sağlık meslek yüksekokullarının oylarını birleştirmesiyle seçimlerde tıpçıların öne çıktığını görüyoruz.

Şimdi onlar arasında bu kadar bölünme ihtimali varken, sosyal bilimler -ve katılırlarsa fen bilimleri- fakültelerinin bir tek adaya oy verme imkanı söz konusu olamaz mı? Bu konuda bir birlik sağlanamaz mı?

Elbette kimin atanacağını bilemeyiz ancak en yüksek oyu alacak kişiyi belirleyebiliriz. Vistilef'in bu konuda söyleyecek sözü, yapacak eylemi yok mu?

İlgiyle bekliyoruz.

Medyapoliten dedi ki...

Vistilef bu seçim döneminde gereğini yapıyor, yapacak. İstanbul Üniversitesi'ne saygın ve hukuku bilen ve bir tıpçı olmayan ve üst yönetim görevine bulaşmamış bir adayı bulacak ve destekleyecek.

Vistilef

Adsız dedi ki...

Sn Prof.Dr.Yunus SÖYLET çocuk hekimi değil bir CERRAHTIR. Kendileri Çocuk Cerrahıdır.Bilgilerinizi rica ederim.

Dr.med.Tümer ULUS

Medyapoliten dedi ki...

Dr. med. Tümer ULUS'a ve igilenenlere NOT:

Rektörlüğe aday olan Prof. Dr. Yunus Söylet’in cerrah olması çok daha da kötü; çocuk hekimi olsaydı biraz daha fazla sosyal konulardan anlayabilirdi; üniversite yönetimi ameliyat değil, sosyal denge, çatışma ve uzlaşma demek. Üzüldük, cerrah olmasına.

Vistilef Rektörlük Komitesi

Adsız dedi ki...

İyi de bu sitenin genel söylemi (hukuk) adaylardan birinin söylemi ile bire bir örtüşüyor. O zaman bu sayfaların o aday tarafından desteklendiğini düşünüyor insan.
Öğretim üyeleri bu tür yollara sapmamalılar halbuki! Daha mertçe mücadele etmeliler.

Medyapoliten dedi ki...

Bu site, tabii ki tarafsız değil, Prof. Dr. Veysel BATMAZ'ı destekliyor. Vistilef, HUKUK söyleminin diğer adaylarca da paylaşılması için çalışılıyor. Bu site, Veysel Batmaz tarafından oluşturulmuş olsa bile, bir grup akademisyen tarafından yürütülüyor. Veysel Batmaz'ın rektörlük sitesi linki şu: http://www.rektorbatmaz.blogspot.com/