Add to Flipboard Magazine.

25 Temmuz 2008

DARISI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAŞINA: ALTI AY KALDI...

REKTÖR LİSTELERİ İÇİN YÖK BİLDİRİSİ
Vistilef'in Notu: Destekliyoruz...

"Son günlerde 21 üniversitenin rektör seçimleriyle ilgili olarak yazılı ve görsel medyada çeşitli haberler yayınlanmakta, kamuoyu hiçbir resmi açıklamaya dayanmayan eksik ve yanlış bilgilerle meşgul edilmektedir. Yapılan yorumlarda, siyasi düşüncelerle bazı adayların tasfiye edildiği, cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı, rövanş alındığı gibi mesnetsiz ve gerçekle en ufak bağlantısı olmayan yorumlar yapılarak Yükseköğretim Kurulu haksız yere töhmet altında bırakılmaktadır.
Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu görev süreleri Ağustos ayında dolacak olan 21 üniversitenin rektörlük seçimlerini yasanın kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda yürütmüştür. 21 Temmuz 2008 Pazartesi günü gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında üniversitelerde yapılan seçim sonucunda her bir üniversite için Yükseköğretim Kurulu’na bildirilen 6 aday, yapılan gizli oylamayla 3’e indirilerek Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir. Toplantı sonrasında yapılan açıklamayla, Cumhurbaşkanlığına bildirilen rektör adayları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağı duyurulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kontenjanlarından atanan üyelerden oluşan Yükseköğretim Kurulu, bu oylama için 20 üye ile toplanmış ve Cumhurbaşkanlığına gönderilecek rektör adaylarını belirlemiştir.
Bu belirleme öncesinde rektör adaylarından, akademik özgeçmişlerinin yanısıra aday oldukları üniversitelerle ilgili gözlemledikleri temel sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşleri yazılı olarak alınmış, kamuoyuna açıklanan bir takvim doğrultusunda tüm kurul üyelerinin katılımıyla bütün adaylarla görüşmeler gerçekleştirilmiş, aday belirleme oylaması bu sürecin sonunda yapılmıştır.
Yükseköğretim Kurulu önceki yıllarda, yasanın kendisine verdiği yetki ve sorumlulukla, yapmış olduğu rektör adayı belirleme oylamalarında bazı üniversitelerde sıralamaları değiştirmiş, bazılarında da üniversitelerden en yüksek oyla gelenleri Cumhurbaşkanlığına gönderilen listenin dışında bırakmıştır.
21 Temmuz 2007 tarihli oylamada da, üniversitelerimizden gelen seçim sonuçları çoğunlukla aynı sıralamayla kalmış, bazı üniversitelerimizde Kurul üyelerinin oyları doğrultusunda geniş bir mutabakatla değiştirilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Diğer konularda olduğu gibi rektörlük seçim süreci de yasaların belirlediği şekilde, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun uyumlu çalışmasıyla sonuçlandırılmıştır.
Bu sebeple, rektörlük seçimleri ile ilgili yapılan bazı haber ve yorumların kasıtlı haksız ve yanlış olduğu değerlendirilmektedir."

YÖK BAŞKANLIĞI

Hiç yorum yok: