Add to Flipboard Magazine.

11 Temmuz 2008

HERKES OLMAYACAK DERKEN...

REKTÖR PARLAK’A İKİNCİ DÖNEM FIRSATI !

Herkes İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut PARLAK’ın yaş haddinden ikinci dönem rektörlüğe aday olamayacağını düşünürken, 2547 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiştiren, 18.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5772 sayılı Yasanın 8. maddesine göre, Rektör PARLAK, ikinci dönem de aday olabilecek. Çünkü, 5772 sayılı Yasanın 8. maddesi “30 uncu maddede öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı, 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı, 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan Devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla yetmişiki yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu uygulama, 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam eder.”
(http://www.yok.gov.tr/duyuru/yuksekogretimkanundadegisiklik.htm) hükmünü getirmektedir. Buna göre, 2547 sayılı Yasanın 13. maddesinde yer alan “rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.” hükmü geçerliliğini korusa da ve aynı zamanda YÖK yayınladığı en son Rektör Adayı ilanında “c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması, şartları aranacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa18.6.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 55’in ikinci fıkrası hükmü, rektörlük görevi bakımından dikkate alınmayacaktır.” (http://www.yok.gov.tr/duyuru/ilan30haz08.htm) demesine karşın, konu Vistilef hukukçularına göre, ortadadır. Rektör PARLAK, eğer 72 yaşına kadar üniversite öğretim üyeliği yapabilecekse, ikinci dönem de aday olabilir, çünkü, 2547 sayılı Yasa’nın rektörlere getirilen 67 yaş sınırı, 30. maddedeki yaş sınırı nedeniyle 67’dir. Bu yaş sınırı, 5772 sayılı Yasa ile 72’ye çıkartıldığında, normal olarak rektörlük yaşı sınırı da 72’ye çıkacaktır. Yasa, öğretim üyelerine eşit davranmak zorundadır.

Vistilef olarak hararetle, heyecanla ve hazırlıklı olarak Prof. Dr. Mesut PARLAK’ın, 5772 sayılı Yasa ile kendine tanınan hakkı, rektörlüğe ikinci kez adaylığını ilan ederek kullanmasını bekliyoruz. Üç dönem Prof. Dr. Nükhet Güz ve Prof. Dr. Tayfun Akgüner’in ricası ile desteklediğimiz; bizi sürekli köstekleyen bir rektöre bu kez nasıl davanırız, orası meçhul. Ancak şurası çok açık ki, bizi köstekleyen, sürekli desteklediğimiz ve sürekli “hukuka aykırı işlemler” yapan rektörün ikinci dönem adaylığını tam gücümüzle destekliyoruz. Hukuki sorunları olursa, çözeriz.

Bu seçim, seçim olacak...

Hiç yorum yok: