Add to Flipboard Magazine.

14 Mayıs 2009

GÖRSEL İDEOLOJİ


GÖRSEL İDEOLOJİ
22-23 Mayıs 2009
Sempozyum

İstanbul Bilgi Universitesi
Santral KampüsüPROGRAM:
22.05.2009, Cuma,

10.00-11.00 Açılış Konuşması:
Uğur Kömeçoğlu
Ali Şimşek

11.00-12.30 I. Oturum: Politika, Cinsiyet, Görsellik

Moderatör: Uğur Kömeçoğlu

N.Türkoğlu-S.T. Alayoğlu “Chavez ve 21. Yüzyıl Misyon Görüntüleri”

Veysel Batmaz “Görselliğin İletişimi: Zihin Karşısında Zihin”

Nermin Saybaşılı “Cinsiyetleştirilmiş Ulusaşırı Göç, Dijital Coğrafyalar ve Küresel Görsel İdeoloji”

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00 II. Oturum: Görseli Üretmek

Moderatör: Feyyaz Yaman

Genco Gülan “Sanatçı ve Artist Sözcüklerinin İkinci Binyıl Başı Türkçesindeki Tartışmalı Kullanımları”

Marcus Graf “War of Images: About Radical and Violent Artistic Strategies against Today’s Hegemony of Populist Visual Culture”

Barış Acar “Sanat Tarihinin Nesnesi”

15.00-15.15 Kahve Arası

15.15-17.00 III. Oturum: Sosyolojinin Görüntüsü

Moderatör: Gamze Toksoy

B. Düzcan “Medyada Askerlik Fotoğraflarına Bakmak”

Yasemin Yıldız “Cumhuriyet Dönemi Belgesel Fotoğraflarında Kadın İmgesi”

Gülay Kayacan “Eminönü Meydanı’nın Görünmez Yurttaşları: Seyyar Satıcılar ‘Sahne Senin İstanbul’un Neresinde?”

Özlem Yeniay “Gökova Körfezi’nde Görünmez Emekçiler: Kadın Balıkçılar”

23.05.2009, Cumartesi,

10:30 – 12:30 IV. Oturum: Gündelik Hayat, İdeoloji ve Görsellik

Moderatör: Arus Yumul

Özgür Taburoğlu “Yurdum İnsanı: Halkın Medyada Temsili Üzerine”

Ali Şimşek “Alt Sınıfları Groteskleştirmek ya da Görünür Kılmak”

G. Aymaz-M. Öztürk “Kahkahacılar Kolektifi’nde Zekâ Irkçılığı: Günümüz Türk Sineması ve Televizyonlarında Entelektüelin Sunumu”

Levent Cantek “Kadınlar ve Kadınsılar: Köleler ve Düşmanlar”

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.15 V. Oturum: Göz ve İktidar

Moderatör: Fırat Kaya

Barış Çoban “Göz ve İktidar: ‘Vitrinlere Değil Gökyüzüne Bak!’”

Rahmi Öğdül “Örtülü ve Çıplak Hakikat: Beden Temsillerinde Örtünme ve Çıplaklığın İdeolojisi”

Özlem Oğuzhan “Spekülasyon Evreninde Yıldız Gibi Görünürken”

15.15-15.30 Kahve Arası

15.30-17.30 VI. Oturum: Görsellik, Etik ve İdeoloji

Moderatör: Ali Şimşek

Murat Germen “Görsellik, Manipülasyon ve Hegemonya’nın Tasarımı”

Murat Yaykın “Fotoğraf İdeolojisi”

Yücel Tunca “Belgesel Fotoğrafın Multimedya Açılımı: Yeni Bir Anlamlandırma Olanağı mı Yoksa Yeni Sezon için Bir Vitrin Düzenlemesi mi?”

Melek Özman “Sinema ve Video: Yeni Medyada Görsellik”Sunuşlarda İngilizce çeviri yapılmayacaktır.

Hiç yorum yok: