Add to Flipboard Magazine.

16 Temmuz 2010

ANAYASA MAHKEMESİ VİSTİLEF'E HAK VERDİ: ARTIK TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ İKİNCİ İŞ AÇABİLECEK VEYA EK İŞ YAPABİLECEK...

Tüm İletişim Fakülteleri öğretim üyeleri artık serbestsiniz: Reklam şirketi kurun, prodüksiyon yapın, film çekin, halkla ilişkiler ajansında çalışın, danışman veya gazeteci olun...

Vistilef, özgür, verimli, hukuk içinde ve bilimsel bir üniversiteyi savunur. Bu koşulların oluşabilmesinin tek temeli de öğretim üyelerinin, mesai saati ve çalışma yerine bağlı olmaksızın özgür olarak akademik veya pratik işler yapabilmesi ve disiplin açısından "amir-memur" ilişkisi içinde olmamasına bağlıdır. 2547 sayılı Yasa kısmen bu koşulları yaratmıştı. Tam gün yasası adı ile anılan 5947 sayılı Yasa, 2547 sayılı Yasa'nın 36. maddesini tümden değiştiriyor ve öğretim üyelerini "memur" düzeyine getiriyordu. Buna karşı çıktık. Anayasa Mahkemesi de bu karşı çıkışımızı haklı bularak, 5947 sayılı Yasa'nın 2547 sayılı Yasa'nın 36. maddesini değiştiren hükmünü iptal etti. Böylelikle, medya denilen maymun alanında (MEME) yanlış duyurulan bu iptal, sadece hekim olan öğretim üyelerine değil, tüm öğretim üyelerinin üniversiteye ayıracakları zaman dışında ek veya ikinci iş yapabilmelerine, herhangi bir kurum veya şirkette çalışabilmelerine olanak sağladı. Sağlık Bakanlığı bu durumu kendi Internet sitesinde şöyle duyurdu: "Anayasa Mahkemesi kararıyla, üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında çalışma yasağına ilişkin cümlenin iptal edildiği belirtilen açıklamada, “Buna göre üniversitelerde kısmi statüde çalışma sona ermiş olacak, ancak öğretim üyeleri mesailerinin bitiminde özel çalışabileceklerdir.“"
http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D711251C7951230A665C77F


İŞTE HABER: Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bazı hükümlerinin iptaline karar verdi. CHP, Kanunun 11 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.
Yüksek Mahkeme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değiştirilen 36. maddesinin 2. fıkrasının 1. tümcesinde yer alan ''Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlüdür'' ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti.
Kanunun 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya eklenen Geçici Madde 57. maddenin ''Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır'' biçimindeki son tümcesini de oy çokluğuyla iptal eden Anayasa Mahkemesi, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sadece bir sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra etmelerine izin veren yasa hükmünü de oy çokluğuyla iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu. Buna göre tüm doktorlar özel muayenehane açabilecekler. (A.A.)

7 yorum:

Adsız dedi ki...

Sekiz saat çalışma şartı ilk kez Anayasa Mahkemesi kararı ile tevsik edilmiş oldu. Buna vistilef niye seviniyor bilmiyoruz... Önce sekiz saat üniversitede tamamlanacak (sekiz saat mahkeme kararına girdiğine göre tam olarak tamamlanması gerekecektir, yoksa "aslında ben sekiz saat çalışmıştım" falan gibi söylemler geçersizleşmiş, tam olarak sekiz saat çalışma zorunluğu da getirilmiştir, böylelikle tıp hekimleri nedeniyle tüm üniversite sekiz saat çalışma durumunda kalan memurlara dönüştürülmüştür) ondan sonra diğer memurlardan farklı olarak (ayrıcalık ise sadece bu ayrıcalık var) çalışma olanağı elde edilebilecek. Bence bu bir geriye gidiştir!

Adsız dedi ki...

iyi ya, çalışma zorunluluğu gelirse belki bu sefer gerçekten çalışırlar. akademisyenlerin nasıl yan gelip yattığını iyi biliyoruz.

Medyapoliten dedi ki...

Öğretim üyelerinin sekiz saat çalışma zorunlulukları yok...
657'de de, Çalışma saatleri:

"Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir."

hükmüyle mevcut, sekiz saat günlük mesai kavramı yok.

Sizi, aldatıyorlar; değişen 2547/36 ise bu konulara açıklık getirmiyordu... Şimdi çok açık. Öğretim üyeleri, haftalık 10 saatlik ders sonrası, ikinci iş veya ek çalışma yapabilirler. Gözünüz aydın ve Bkz: http://www.gercekgundem.com/?p=297572

Vistilef

Medyapoliten dedi ki...

Adsız'lara:

Öğretim üyelerinin çalışma zorunluluklarında "saat ve yer" kavramı yoktur. Ne eski 2547'de (36), ne 657'de, ne de yeni 2547'de... Ama, adsızlar gibi bazı işgüzarlar, 12 Eylül faşist cuntasının bile getirmediği bazı durumları, her nedense kendilerine vazife bilip, 30 yıldır uygulattırmaktadırlar. Bu konuda Vistilef, sayısız uyarılarla doludur. İlkönce yasaları okuyalım, Mahkeme kararlarına bakalım; sonra ahkâm... sonra ahkâm... Adsızların eğer varsa akademik ünvanları da, okuduklarını anlamadıkları veya okumadıkları için sorgulanmalıdır.

Vistilef Uyarı Komitesi

Adsız dedi ki...

Vistilef uyarırken morarıyor! Mesai saatlerine uymadığı için disiplin cezası verilen birçok öğretim elemanı hakkında yapılan itiraz reddedilmiş ve cezalar onaylanmıştır. Vistilef gönlünden geçeni doğru diye yazarsa yaptığı uyarı olmaz. Hepimizin gönlünden geçen tabii ki mesai saatlerinin öğretim elemanının (sadece üyelerinin değil!) isteğine göre düzenlenmesidir ve mekan sınırlaması olmamasıdır. Ancak durum yasal olarak böyle değildir ve öğretim elemanları mesai saatlerinde çalıştıkları kurumda bulunmak zorundadır. Örneğin kısmi statüde çalışan bir tıp fakültesi öğretim üyesi her gün yarım gün olarak (saat 12:00'ye kadar) fakültede mesai yapmak zorundadır. Şimdiki durumda varılan sonuç sadece 8 saata mesai tamamlandıktan sonra gelir getirici ek iş yapabilme ve işyeri açabilme hakkıdır. Yoksa, gönlümüzden geçtiği gibi ya da zaten fiilen bir çok fakültede uygulandığı gibi öğretim elemanları için yasal olarak mesai saatlerinin kalktığını söylemek olanaklı değildir. Vistilefin önemle takip ettiğimiz uyarı görevini hakkıyla yerine getirmesi dileğiyle saygılar.

Medyapoliten dedi ki...

Bu isguzarca 2547 yorumlari maalesef hep 2547 muhaliflerinden geliyor. Sanki onlar yapmislar bu yasayi... Sanki onlarin yarari icin yapilmis 12 Eylul. Gonullerinde yatan calistiklari kurumlara gelmemek ve "Hepsinin gönlünden geçen tabii ki mesai saatlerinin öğretim elemanının (sadece üyelerinin değil!) isteğine göre düzenlenmesidir ve mekan sınırlaması olmamasıymis."
Mahkeme kararlari da aksi yondeymis. Idari Mahkeme dilekcesi yazmayi bilmeyen avukatlarla; idare hukuku bilmeyen idare hukluku profesorlerinin yazdiklari dilekcelerle tabii sonuc bu olur. Ayrica bu konudaki mahkeme kararlarini gormek de isteriz 'Vistilef Hukuk Burosu' olarak... Cunku bizaat Vistilef' Istanbul Universitesi@nin Valilik kanali ile gelen mesai saatlerine uyun yazisinin artik ,gretim elemanlarina yazilmamasini saglamistir; 657'ye tabi degiliz gerekcesi ile...
Isin ozu su. 2547'ye muhalefet etmek neredsye onu aslanlar gibi savunmakla oluyor gibi davrananlara son sozumuz: Ornek verin; emsal gosterin; laf uretmeyin.
Vistilef ne derse rektorluler ve YOK onu yapar... Biline...

Vistilef MK

Adsız dedi ki...

vistilef artık alıntı yapma kurallarını da unutmuş görünüyor! "Hepimizin gönlünden geçen tabii ki mesai saatlerinin öğretim elemanının (sadece üyelerinin değil!) isteğine göre düzenlenmesidir ve mekan sınırlaması olmamasıdır" şeklindeki ifade "Hepsinin gönlünden geçen tabii ki mesai saatlerinin öğretim elemanının (sadece üyelerinin değil!) isteğine göre düzenlenmesidir ve mekan sınırlaması olmamasıymis." şeklinde alıntılanmış ve vistilefe yakışmayan bir hata yapılmış. Ama heyhat, vistilef hataları bu kadarla kalsa. Yakında korkarım şu referandum şaklabanlığında da "evet" diyecek!

Her neyse, konumuza dönecek olursak; yargı kararları zebil. vistilefin itibar edebileceği zamani sitelerden memurlar.net'de bu konuda verimli tartışmalar bulunuyor:
http://www.memurlar.net/haber/40907/ ve
http://www.memurlar.net/haber/32419/

vistilefin ne yazık ki pek ilgilenmediği araştırma görevlileri konusunda durum daha da vahimdir:
http://documents-analysis.blogspot.com/2007/08/doktora-renimi-lisansst-renim-grme-suu.html

Disiplin Yönetmeliği'nin (2547'ye göre çıkarılmıştır) 6. maddesinden itibaren bir çok madde bu konuyu düzenlemektedir.

Durum budur. Vistilef halkı doğru bilgilendirmek durumundadır. Ve bunu yaparken de 2547 muhaliflerine haksızlık etmemelidir.