Add to Flipboard Magazine.

27 Ağustos 2011

VİSTİLEF NE DERSE O OLUYOR: ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞI ÇALIŞMA SERBEST

Resmi Gazete'de dün yayınlanan "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamesi" ile, 2547 sayılı kanuna aşağıdaki eklemeler yapıldı. Bu eklere göre artık araştırma görevlisinden profesörüne kadar dışarıda çalışmak serbest. Tek müphem alan ise, üniversitelerde, uzaktan eğitim de düşünüldüğünde, mesai saati tanımlaması. 2547 sayılı Yasa'da mesai saati belirlenmemiş ve 657 sayılı Yasa'da ise, "memurlar haftada genel olarak 40 saat çalışırlar" hükmü bulunuyor. Günlük saat dilimleri ve sınırları hiç bir yasada yer almıyor. 657 sayılı Yasa'nın 28. maddesi ise, memurların anonim veya limited şirket sahibi olmalarını önlemiyor...


İŞTE, MEZKUR KARARNAME'NİN 2547'YE EKLEDİKLERİ:


MADDE 40 . 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;
a) 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamaz."

b) Geçici 58 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 59 . Yükseköğretim kurumları dışında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir."

Hiç yorum yok: