Add to Flipboard Magazine.

06 Haziran 2012

YÖK ESKİ ÜYESİ PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'İ ÖNEMSİYORUZ, UMARIZ YÖK'Ü DE YA YOK EDER, YA DA AŞAĞIDAKİ DÜŞÜNCELERİN UZANTISINDA TADİL EDER... HUKUKU SAĞLAR...

"Türkiye'de de bu tür özel yetkili ihtisas mahkemesinin varlığı gereklidir. Bunun şekli ülkeden ülkeye göre değişebilir. Önemli olan, bu mahkemelerin doğru uygulama yapmasını sağlamaktır. Birtakım uygulama yanlışlarının olduğundan bahisle şu mahkemeyi kaldıralım, şunu kuralım, şunu yapalım, şunu yok edelim gibi yaklaşımları doğru değildir. Mahkemeyi kaldırdın diyelim, kurdun başka mahkeme! Yanlış uygulama o mahkemede de devam eder. Bizim için önemli olan, böyle özel yetkili mahkemenin olması değil. Önemli olan, bir mahkemenin, hangi mahkeme olursa olsun hukuka uygun olarak yargılama yapmasıdır. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin hukuka uygun olarak yapılmasını nasıl sağlarız, bundaki hukuka aykırılıkları nasıl önleriz?.. Bunun çabası içinde oluruz. Bizim için o mahkeme bu mahkeme önemli değil ki." Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Kürsüsü, YÖK eski üyesi


Evet, önemli olan o rektör bu rektör değil, rektörlerin "işlemlerinin hukuka uygun olarak yapmasını nasıl sağlarız, bunların hukuka aykırılıklarını nasıl önleriz?"

Hiç yorum yok: