Add to Flipboard Magazine.

07 Kasım 2014

HADİ MEDYA MEME, AMA BURASI ÜNİVERSİTE, DOĞRU OKUMAYI ÖĞRENMESİ GEREKMİYOR MU?

Aşağıdaki haber bugüne kadar çeşitli şirket sahibi olarak özel iş yapan tüm öğretim üyelerini ilgilendirdiği halde, bizim perişan hali pür melalinde ortaya çıkan MEDYA’da sadece tıpçı öğretim üyelerini ilgilendirdiği şeklinde çıktı. İki düzeltme yapmak tüm akademik camiayı ilgilendirdiği için şart: (1) Muayenehaneler değil, tüm iş yeri sahibi ve özel çalışan öğretim üyelerinin eski konumları devam edecek (2) Yasa'nın adı TAM GÜN de olsa, ki değil, Türk hukukunda "tam gün" olarak tanımlanan bir hukuki durum bulunmuyor.

Siz bu haberi “mevcut muayenehane” yerine “mevcut iş yeri” olarak veya "özel çalışma" ve "tam gün" yerine "daimi statü" koyarak okuyun. Haberi bu şekilde doğrulttuktan sonra şunu söyleyebiliriz: AYM kararı ile iptal edilen maddelerle ilgili olarak, tüm danışmanlık şirketi olan iktisatçı, avukat yazıhanesi bulunan hukukçu ve reklam ajansı sahibi tüm iletişimci öğretim üyeleri, vs. de bu iptal kararından yararlanacaklardır. Ancak büyük ihtimalle bu haberdeki gibi çelişkili bir karar alması beklenmeyen AYM’nin gerekçeli kararı beklenmeli ve ondan sonra gerçek yorum ve işlem yapılmalıdır...

ANCAK görünüyor ki, AYM, Prof. Dr. Veysel BATMAZ'ın rektör adaylığı süreci içinde açıkladığı tüm hukuki mevzuatı bir bir yerine getirmesi için, gerek üniversiteleri gerekse kanun koyucuyu ince ince uyarmaktadır.

AYM’den ‘Tam Gün Yasası’na kısmi iptal: Mevcut muayenehaneler devam edecek, yenisi açılamayacak….
7 Kasım 2014, Cuma
Anayasa Mahkemesi (AYM) kamuda çalışan ve muayenehanesi bulunan öğretim üyelerinin özel muayenehanelerini 3 ay içinde kapatmasını öngören kanun hükümlerini Anayasa’ya aykırı buldu. Mahkeme, öğretim üyesi doktorların muayenehane ve benzeri yerleri açamayacağı hükmünü ise iptal etmedi. Buna göre, mevcut muayenehanesi bulunan öğretim üyeleri bunları kapatmak zorunda olmayacak, ancak yeni öğretim üyeleri muayenehane açamayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen ‘6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, başvurunun ilk incelemesini yaparken, muayenehanesi bulunan öğretim üyesi doktorların üç ay içinde faaliyetlerini sonlandırmasını öngören 14 ve 19. maddelerinin yürürlüğünü daha önce durdurmuştu. Davada esasa geçen Mahkeme, söz konusu kanun maddelerini iptal etti. AYM, öğretim üyesi doktorların muayenehane ve benzeri yerler açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini ise reddetti. Karar, gerekçesi yazıldıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İşte iptal edilen maddeler:
MADDE 14 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 64 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”
MADDE 19 – 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.”

Haberin biraz daha ele göze gelir biçimi ise şu ama o da yanlışlarla dolu:

Muayenehanelerle ilgili kritik karar
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen kanunun, kamuda çalışan doktorların muayenehane açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini reddetti.

CHP, 6514 sayılı sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
      
Başvurunun ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, yasanın mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14 ve 19. maddelerinin yürürlüğünü daha önce durdurmuştu.
      
Davayla ilgili esas incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi dün Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sözlü açıklamalarını dinledi. Sözlü açıklamaların ardından davayı esastan görüşmeye başlayan Anayasa Mahkemesi heyeti, incelemesini bugün sonuçlandırdı.
      
Yüksek Mahkeme, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerinin, faaliyetlerini "üç ay içinde" sona erdirmelerini öngören 14 ve 19. maddeleri iptal etti.

MUAYENEHANE AÇAMAYACAKLAR
Heyet, öğretim üyesi doktorların muayenehane ve benzeri yerleri açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini ise reddetti. Karara göre, öğretim üyesi doktorlar bundan sonra muayenehane açamayacak.
      
Yüksek Mahkeme, doktorların saat 17.00'den sonra çalışıp çalışmamasına ilişkin izin konusunda da kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğuna karar verdi.
      

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinin yazımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Hiç yorum yok: