Add to Flipboard Magazine.

11 Ağustos 2005

Kim bu, "Faisal Bin Acıtmadanhiçbiryeregirmez?"

(Editörün Önemli Notu: Bir alttaki Hikmet Kırık'ın İrfan Çiftçi'ye polemiğinin sol tarafında yer alan, Doğramacı'nın fotoğrafı bulunan gazete küpürü fotoğrafı, o habere yanlışlıkla girmiştir. O gazete küpürü fotoğrafı, şu anda okuyacağnız, gaybeten gelen, müstearen yazılan ve üzerine üstlük, ne olduğu da tarafımızdan pek anlaşılamamış ileti'ye aittir. Hikmet Bey'den ve izleyicilerden ve hâttâ, okur-yazmazlardan özür diler, beyan ederiz. Dolayısıyla, bu ileti'ye sizleri fazla yormamak için, merakınıza mucip olacak bir fotoğraf kullanmıyoruz. Yine de alttaki fotoğrafı merak ettiyseniz, o İrfan Çiftçi'nin Kandil Tebriki. Sadece iletilerin yerlerini değiştirerek okuyun o kadar...)

İŞLER KARIŞTI, BU PEK KOMPLEX SİTUASYONU NASIL ÇÖZECEGİZ, EYY FİLAZOF, OF ULAN OF, SOFİ-SUFİ-GAYRİ SUFLİ: “Bir kördüğüm ki iç-DURUM, çözdükçe dolaşıyor...” (Aşık Veysel) “Sen yanmasan, ben yanmayayım da kim yanarsa yansın, biz yanmasak, nasıl oluşur bu şeffaflık” (Nazım Hikmet’e Nazire); RÖNTGEN işte burada lazım... Teşhisde arda kalmak, morte!


Rivayeti pek muhtelif, derler ki, İletişim Fakültesi Radyo’su’nun başını Cerrahîpasha’dan bir Radyo-log’a veren Avam-a Muktedir Alimderzade’den sonra Yeg’ane Safari döneminde, hemi de, Giftos Karpantiyan’dan günümüze beri rönt-egeni çekülmemiştir bu Muhaberat-ül Mekte(u)b-i Müderrishane’nin... Cemaatün berileri ve birileri zart zort sesler-ü arşı âlâya salarken, bir Tedrisat Müderrisi zat’ü şaheneyi bildik biri, rontgen diye gâvur mucidlerinin icadlarından şeffaf resmi, vücudun batinîyetinin içre girerek çekmeye muktedir ve demek olan bir aleti kullanarak, ki yabanıl bir Müderris’in ismidir aslen, çüküvermiştir bu resmi, kabak gibi.

Patırdı bundan kopar, rivayet aslen ve bizatihî tetebbüyat edilince hakiki tavarih olduğu şerh edilmek lazımdır. Nereye mi? Aklınızın orta ucuna... Uçuna... anladınız mı, ucuna...

Çekülür, çekülür, ü’lü olanı daha iyi çekülür bu mekt-ebin müdderisat ve tedrisat vaziyet’ü avamı ve de ahval-ü-umumisinin filmi; Kutsaltahta halt eder... senaryo sağlam, oyuncular fevkâlade, daha ne işersiniz bu yaraya, bu mutlu ve kutlu Regaip gününde. Eyy zındık ve arkadaşını muhakemeye tevdi eden sufli... Kandiliniz mübarek ola...

Mide-ris ve Neşrüyat Başı
Faisal Bin Acıtmadanhiçbiryeregirmez

1 yorum:

Adı Saklı Kıllı dedi ki...

Kim bu adam, nereden biliyor bunları? Konuştuğu lisan nece? Çok avam biri, herhalüde...

Editör, kendi sorduğu soruya kendi cevap versin.... Cevap bekliyoruz, cevap...

Adı Saklı, Kıllı