Add to Flipboard Magazine.

14 Temmuz 2006

BU NE BİÇİM WEB SAYFASI ÖYLE?

İletişim Fakültesinin illet-işim web sayfasına gezintimiz devam ediyor.... http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/

(Daha önce vistilef e.mail grubunda Ders Programlarının güncel olmadığını belirtmiştim. Çok tekdüze, albenisi yok ve fotoğraf seçimleri sümmetedarik!)

Daha önce bulamadığımız öğretim üyelerinin adları bir de baktık ki, İDARE düğmesi altında... Yani yöneten biz; yönetilen yine biz... ! Bir Fakültede Yönetim, Fakülte Öğertim Elemanlarından ayrıdır ve sorumludur.

Ancak bu listelerde daha önce dikkatimizi çektiği gibi, yine hiç bir öğretim elemanının lisans, yüksek lisans ve doktora kurum ve yılları yazılı değil... Bu çok önemli. Bilinçli öğrenci genellikle bizim gibi fakültelerde, öğretim elemanlarının eski okullarının düşünerek de seçim yapar.

"Dışarıdan ders verenler" de güncel liste değil; o liste, en azından HİT Bölümü için değişti.

Okuldaki birimler de yasal statüleri belirtilerek tanıtıma konulmalı... Mesela benim Bölüm Başkanı olarak haberim dahi olmayan, her ne demekse, "VİRA İletişim Hizmetleri, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir reklam uygulama grubudur. Öğrencilere uygulama çalışmalarıyla deneyim kazandırırken, aynı zamanda Fakültemizin döner sermayesine katkıda bulunmak VİRA İletişim hizmetlerinin öncelikli amacıdır. Bunun yanında Fakültemiz ile reklam sektörü arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek, bu alanda eğitim gören öğrencilerimize reklamcılık mesleği ile ilgili geniş bir vizyon oluşturma imkanı verecek seminer, söyleşi ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler hedeflenir. Grupta gönüllü olarak çalışmakta olan öğrencilerin reklam alanındaki bilimsel çalışmalara katılmaları sağlanarak bilgi ve deneyimlerini arttırmak planlanır." http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/?import=detay&kn=76
Bu tanıtımda yanlışlarla birlikte, hukuksuzluklar da var. Nasıl olur da yasal statüsünün bile belli olmadığı bir birim, Döner Sermaye gibi akçeli bir işe soyunur? Neler dönüyor bu dönerde?

Her bölümü tıkladığınızda da DUYURULAR sayfasının çıkması çok can sıkıcı...

"Hukuk Fakültesi’nin "iki numaralı dershane"sinde başlayan Gazetecilik Enstitü’sündeki yolculuk, 2001-2002 eğitim öğretim yılında Prof. Dr. Suat GEZGİN’in Dekanlığı’nda İletişim Fakültesi’nde devam etmektedir." http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/?import=detay&kn=62
Bu cümleyi de anlayabilmiş değiliz. Yolcu muyuz, hancı mıyız? Kim Yolcu, kim hancı? Burada bilim yapılır, yolculuk değil... Bir de 2001-2002 nereden çıktı, kaç yılındayız?

Fakülte Kurulu da eksik, Doç. Dr. Neşe KARS da artık Kurul'da... Rd-Tv-Sinema Bölüm Başkanı olarak...

Ayrıca "Yönetim Kadrosu" değil "Yönetim Kurulu" olacak. Yanlış yazılmış... Zaten hem Yönetim Kurulu, hem de Fakülte Kurulu yasaya uygun teşekkül etmiş değil...

Selim Eker'i de her Kurul listesinde yazmak abes... O kurul üyesi değil..

"Bir İletişim Fakültesi web sayfasında bu kadar yanlışı yapmak ancak İstanbul Üniversitesi'nde olur." dedirtmemeliyiz...

Bence bu sayfalar hemen yayınına son vermeli ve yenisi layıkıyla yapılmalı...

Burası "İletişim Fakültesi", "iletişim becerisi" demek...

Bu sayfalara ayrıca, Rektörlük el koymalı ve İstanbul Üniversitesine yaraşır bir web sayfasını İletişim Fakültesi için hayata geçirtmeli...

Hepinize güzel bir web sayfalı İletişim Fakültesi diliyorum.

Veysel Batmaz

Hiç yorum yok: