Add to Flipboard Magazine.

09 Ocak 2008

Ömer Dinçer: 'aşırmacı', "İNTİHALCİ BİLİM ve FİKİR HIRSIZI"

Mahkeme, Dinçer’in, YÖK tarafından "intihal" yaptığına ilişkin kararına itirazını reddetti.

Vistilef'in Notu: Ömer Dinçer, Prof. Dr. Veysel BATMAZ'ı, kendisine "intihalci" dediği için kişilik haklarına saldırmış olduğunu ileri sürererek Mahkemeye vermişti. Mahkeme hâlâ devam ediyor. Prof. BATMAZ, 2001 yılından itibaren 4 yıl sürekli yazdığı www.haber3.com sitesinde, Ömer Dinçer'in intihal yaptığını, Dinçer Başbakalık Müsteşarı olur olmaz, ilk olarak iddia etmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet gazetesi yazıyı haber yaptı. Ardından da Oktay EKŞİ Hürriyet varakında, konuyu sütunlarına taşıdı. Ardından YÖK harekete geçerek soruşturma başlattı ve Ömer Dinçer'i öğretim üyeliği mesleğinden çıkarttı. Ömer Dinçer'in BATMAZ aleyhine açtığı Dava, Oktay EKŞİ aleyhine açtığı dava ile birleştirilmişti. Şu anda, Veysel BATMAZ ile Oktay EKŞİ aynı davanın sanığı olarak yargılanıyor.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, eski Başbakanlık Müsteşarı ve AKP İstanbul milletvekili Ömer Dinçer’in, YÖK tarafından "intihal" yaptığına ilişkin verdiği karara yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, “İntihal eylemi gerçekleşmiştir, Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” dedi.

Bu kararın ardından Dinçer, üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapamayacak.YÖK Yüksek Disiplin Kurulu, Dinçer’in Yardımcı Doçent Yahya Fidan ile birlikte yazdığı “İşletme Yönetimi” isimli eserde, intihal suçu işlediğine karar vermişti. YÖK’ün yaptığı bu işleme ilişkin olarak Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne işlemin iptali için dava açan Dinçer’in bu talebi reddedildi.

İdare Mahkemesi yazdığı 6 sayfalık gerekçeli kararda, Dinçer’in "intihal" yapıp yapmadığına ilişkin bir bilirkişinin "intihal yapılmamıştır" şeklinde görüş bildirdiği, iki ayrı bilirkişin de "intihal yapılmıştır" görüşünü dile getirdiği belirtildi. Gerekçeli kararda, bilirkişilerin hazırladığı raporlara atıfta bulunarak şu görüşler dile getirildi:“Bilirkişi kurulunda yer alan öğretim üyelerinden birinin incelenen eserde, intihal niteliğinde alıntı görmeyip alıntıların ihmal olarak değerlendirilmesine yönelik azlık oyu ve görüşüne karşın, diğer iki öğretim üyesinin sonucu itibariyle intihal eyleminin gerçekleştiğine ilişkin bilimsel görüş bildirdikleri anlaşılmakla, hukuki ve bilimsel verilere uygun olarak hazırlandığı görülen anılan bilirkişi raporu Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası uyarınca taraflara bildirilmiş, tarafların herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görülmüş olup, karar vermeye esas alınabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.”

Kararda, Dinçer’in YÖK’ün Disiplin Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 3. bendinde yer alan, “Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasınhın tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek” eyleminin üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren filer arasında sayıldığına dikkat çekildi. Dinçer’in intihal yaptığına karar verilen “İşletme Yönetimi” adlı kitabında 32 yerde dipnot kullanmadan alıntı yaptığı da vurgulandı.-

DAVA SÜRECİ-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, intihal iddiaları üzerine Yayın Etiği İnceleme Komisyonu’nu toplayarak konuyu inceletmiş ve hazırladığı raporda, Dinçer ve Fidan’ın yazdığı kitap, Prof. Dr. Tamer Koçel’in kitabından pek çok "aşırma" yani ‘intihal’ yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu rapor, Dinçer’in kitabı yazdığı tarihte çalıştığı Marmara Üniversitesi’ne gönderilmiş, üniversite de, “yayında ihtihal yapıldığını kabul ettikleri” bir yazıyı YÖK’e iletmişti.Gelen raporlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren YÖK Denetleme Kurulu, Başbakanlık’a gönderdiği yazı ile Dinçer’in savunmasını istemişti. Dinçer’in avukatı, intihal iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yaparak YÖK’ün soruşturma yapma yetkisinin olmadığını belirtmişti.Soruşturma sonrası toplanan YÖK Disiplin Kurulu, Dinçer’in intihal yaptığına karar vererek akademisyen olarak görev yapamayacağını açıklamıştı. Dinçer, YÖK’ün kararının iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası Dinçer’in kararı temyiz etme hakkı bulunuyor. Dinçer, kararı temyiz ederse dosya Danıştay gündemine gelecek. ANKA

Hiç yorum yok: