Add to Flipboard Magazine.

23 Nisan 2009

23 NİSAN Egemenlik Bayramı mı, Çocuk Bayramı mı?


Her ikisi de hepimize kutlu olsun...

23 Nisan 1920, Türkiye’nin en demokratik meclisi olan Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olarak bilinir.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 23 Nisan 1935 yılından itibaren kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır.

23 Nisan 1920 yılında TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan Hakimiyet-i Milliye bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 23-30 Nisan'ı Çocuk Haftası ve haftanın ilk gününü de çocuk bayramı ilan ettiği 1929'den itibaren kutlanmaya başlanan bayramdır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında bir araya getirilmiştir.

Hakimiyet-i Milliye bayramı , Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken ; Çocuk bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımakta idi.” http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Nisan_Ulusal_Egemenlik_ve_%C3%87ocuk_Bayram%C4%B1

Oysa, hikaye yukarıda anlatılandan biraz ve esasen önemli olarak değişiktir: 1935’de kanunlaşarak tatil ve resmi bayram ilan edilen kısmı “Ulusal Egemenlik”, yani “Hakimiyet-i Milli” kısmıdır. Oysa, 23 Nisan’da, Ankara’da, İstanbul’da kurulanın karşıtı olarak etkinliğe başlamış olan Himaye-i Etfal Cemiyeti (Etfal=Tıfıl’ın [çocuk’un] çoğulu. Bu Cemiyet daha sonra “Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak dernek statüsünden çıkartılmış ve devlet kurumu yapılmıştır. İstiklal Savaş sonrasında bugün karşımız deve-let kurumu olarak çıkartılan bir çok kurum, bizzat Atatürk tarafından kurulmuş DERNEK, yani, güncel deyimiyle Sivil Toplum Kuruluşu, ya da doğru terimiyle NGO-Hükümet Dışı Kuruluş’tu) Çocukların Esirgenmesi Derneği, 23 Nisan’ı, BBMM’nin kuruluşundan bağımsız olarak “çocuk haftası” ilan etmişti. Bu iki bayram, ancak 1981’de cuntacı Kenan Evren’in, ulusal egemenliği temsil eden TBMM’ni ortadan kaldırması (ilga) ile boşalan durumu kurtarmak için Mart 1981’de alelacele kanunlaştırdığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak birleşti. Yani, 1939’dan bu yana, 1981 yılına kadar, kanunen tek bayram olarak yanlış biçimde kutlanıyordu. Esasında aynı zamanda, iki ayrı Bayramdı.

Özellikle, 1940’da TTK Başkanlığına getirilen Şemseddin Günaltay’ın o muteber başlangıç çabalarıyla, 1939’dan itibaren tarihten bu kadar nasipsiz bir millete döndürülen Anadolu topraklarının insanları tarihlerini yeniden öğrenecekler. Laikçi çarpıtmacılarla, dinci inkârcıların peşine takılmayacak ve 23 Nisan’ı, tarihin en demokratik meclislerinden biri olarak Kongre’ler sonrası kurulan BBMM’inin bayramı olarak kutlayacaklar; tabii bunun içinde geleceğin ulusal egemenliğini temsil eden çocuklar büyük bir yer kapsayacak.

23 Nisan Çocuk Haftası’nı da içeren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun. Daha doğrusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve Çocukları Esirgeme Haftası hepimize kutlu olsun.

Hiç yorum yok: