Add to Flipboard Magazine.

28 Eylül 2010

Rektörlüğe Duyuru: İletişim Fakültesindeki durum giderek daha fazla saçmalaşıyor...

Yrd. Doç. Dr. Şebnem Çağlar 'ı   Fakülte Yönetim Kurulu'na kim seçti?: http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/?page=template-org/staff&int_Set=346

2547 sayılı yasa
Madde 18 –

Fakülte Yönetim Kurulu:
a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Hiç yorum yok: