Add to Flipboard Magazine.

09 Ekim 2010

YÖK BAŞKANI YANILIYOR... DİĞERLERİ GİBİ....

Bir partinin yeni zırvası olarak, iktidara geldiğinde YÖK'ü kaldıracağına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "YÖK'ün kaldırılması değil de, belki de şeklinin değişmesi gerekiyor. YÖK selahiyetleri itibarıyla, çok fazla selahiyete sahip. Belki bunların fonksiyonları değişir" diye konuştu.

YÖK Başkanı daha önce YÖK'ün kaldırılmasının öneriyordu. Şimdi fikrini değiştirdi. Olabilir. Ancak YÖK'ün selahiyetleri (yetkileri) hakkında yanılıyor. Sadece kendisi değil, tüm rektörler, eski YÖK başkanları ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin ve hatta üniversite çalışanlarının kahir ekseriyeti gibi. Hatta buna tüm ilgili kamu diyebiliriz.

YÖK, 2547 sayılı yasanın ilk maddelerinde üst kurul olarak nitelendirilmiş bir kurul. Görevi ve yetkisi sadece gözetim ve denetim. Aynı rektör ve dekanınkiler gibi. 2547 sayılı yasanın ilgili maddeleri iyice okunursa, YÖK, denetleme ve genel esasları koyma, rektörler üniversiteyi temsil etme, dekanlar da kurul kararlarını uygulama ve koordinasyon görevine sahip. Bir de buna ek olarak jürilerin verdiği kararlara göre atama onayı yetkisine sahip. Yani hiç biri idarecilik yetki ve vasfına sahip değil. Zaten yönetim ve kamu hukukuna göre, denetçi olan yönetici olamaz. Oysa YÖK'ü kuran 2547 sayılı Yasa'nın 21. maddesi, Bölüm Başkanı'na gözetim ve denetim yetkisi değil, idare yetkisi vermiş durumda. "Bölüm Bölüm Başkanı tarafından yönetilir." diyor. Bütün bölüm kurulları karar vermekle değil, görüş bildirmekle sınırlanmış.

Üstelik bu Vistilef'in yorumu da değil, İdare Mahkemesi ve Danıştay hükmü. Vistilef, vistilaf değil. Bunun için YÖK Başkanı'ndan bu sayfanın sağ yanındaki en üst linki tıklamasını istirham ediyoruz.

Yani özetle, üniversitelerde, AKADEMİK İDARE olarak en yetkili makam Bölüm Başkanlığı, diğer yöneticiler genel esaslarla ve denetimle ve atama ile yetkili kılınmış.

Bir kere daha belirtelim dedik... Öyle ya sırada "YÖK açılımı" var.

Hiç yorum yok: