Add to Flipboard Magazine.

07 Nisan 2011

NE DERSEK O OLUYOR; HER DÖNEMDE, HER ZAMANDA...

"TAM GÜN" YOK; "DEVAMLI STATÜ" VAR...
Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığının ''Tam Gün Kanunu'' ile ilgili işleminin, ''Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına'' ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, ''Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına'' ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti. Ayrıntısı için ltf. tıklayın: http://www.adilmedya.com/makale.php?id=1350

Hiç yorum yok: