Add to Flipboard Magazine.

04 Aralık 2011

YENİ ÜNİVERSİTE YASASI İÇİN ÖNERİLER

1. Fakülteler artık miadını doldurmuş bulunuyor. Fakülteler kalksın, Tıp ve Hukuk dışında tüm bölümler idari, mali tüzel kişiliğe kavuşturulsun. Lisans Üstü eğitim bölümlere verilsin.

2. Üniversitelerde Senato üyelerini, öğretim üyeleri ve öğrenciler seçsin.

3. Rektör Senato tarafından seçilsin.

4. Tüm üniversiteler, öğrenci-mezun-öğretim üyelerinin ortaklaşa kuracakları Vakıflara devredilsin.

Hiç yorum yok: