Add to Flipboard Magazine.

14 Eylül 2012

Dava sonucu tüm tüccar öğretim üyelerini ve rektörleri de üzecek....


50 bin öğrencisini "....bank" müşterisi yapan Marmara Üniversitesi'ne ve bankaya üzücü haber. İstanbul 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Dava sonucu Marmara Üniversitesi'nin öğrencilerine bank kartı dayatan rektörlüğü ve ....Bank'ı üzecek.  İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin kararının ayrıntısı şöyle:
"Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca bankalar ile müşterileri arasında özel hukuk ilişkileri çerçevesinde ve tarafların rızası ile imza ve onaylanan sözleşme hükümlerine göre işlem tesis edebilecekleri dolayısıyla, bankaların ancak kişisel başvurusu sonucu ve talebe dayalı olarak kimliklerini belgeleyen müşterileri adına mevduat hesabı açabilecekleri, bu haliyle bankalarda kişiler adına açılacak mevduat hesaplarının ilgilinin (müşterinin) rızası alınmadan açılamayacağı dikkate alındığında, davacıya ait kişisel verilerin rızası olmaksızın ilgili bankaya aktarılması sonucunda kişilerin adlarına düzenlenen bankamatik niteliğindeki kimlik kartlarının düzenlenmesinde yukarıda yer verilen Anayasa hükmüne ve Yasaya uyarlık bulunmadığı anlaşılmakla, davacı tarafından bankamatik özelliği bulunmayan (yalnızca) şahsı ile ilgili kimlik kartının düzenlenmesine yönelik yapılan başvurunun reddine ilişkin dava işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır."
Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. http://www.adilmedya.com/marmara-unv-kampuskart-karari-h32455.haber

Hiç yorum yok: