Add to Flipboard Magazine.

06 Eylül 2012

NEYMİŞ MESUTCUM, ARZ/RİCA OLUYORMUŞ....

Tensikattan müstafi MEME UNM'si Ertu yazıyor:
“Sayın Ertuğrul Özkök,
Meclis Araştırma Komisyonumuz, Komisyonumuzun araştırma konularından birini oluşturan 28 Şubat 1997 tarihli müdahale süreciyle ilgili olarak, 3 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 15.30’da Komisyon toplantı salonunda bilginize başvurmayı uygun bulmuştur.
Bu nedenle, uygun bir zaman içerisinde Komisyonumuzla ilişkiye geçmenizi ve anılan tarihte Komisyon toplantısında hazır bulunmanızı arz/rica ederim.”
* * *
Mektupta dikkatimi çeken noktalar şunlar:
-  Görüldüğü gibi son derece nazik bir dille kaleme alınmış.
Davet edilen kişi hakkında herhangi bir önyargı ifadesi yok.
-  Belki vardır da ben bilmiyorum. Ama hayatımda ilk defa “arz” ve “rica” ifadelerinin birlikte kullanıldığına tanık oluyorum.
Devlet yazı dilinde hitap şöyledir:
-  Alt birim üst birime yazıyorsa, “Arz eder”.
Üst birim alttakine yazıyorsa, “Rica eder”.

Mesut da öyle biliyordu, Suat da, aynen senin gibi... Kankasınız zaten...
Bu tarz arz/rica ile biten resmi yazıları Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi eski Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toktamış ATEŞ de yazardı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım eski Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veysel BATMAZ da dekanlığa gönderdiği yazılarında arz/rica kullandı. Çünkü, Bölüm Başkanı Dekan'ın eşitiydi. Hakkında soruşturma için inceleme başlatıldı. Mesut ve Suat düeti, Veysel BATMAZ'ı bir de buradan sıkıştırdılar ve cevaplarını aldılar. Soruşturma açamadılar. Hadi, MEME müstafi-i tensik UNM'si, "sulandırılmış mülkiye" eğitimli, bilmeyebilir, siz neden bilmiyorsunuz bu devlet âdabını; biriniz rektördü (Roma'da rektuma), öbürünüz dekandı (Roma'da on başı). Mesut, sen ve kankaların ve önceki alemdarzade, bizim 10 yılımızı yediniz, hesap soran da yok ! YÖK Denetleme Kurulu geldi, suya tirit soruşturma yaptı, gitti... Bu ne iştir, 30 yıl öncesinin hesabını soruyorlar, size dokunan yok ! Ne yazışma biliyorsunuz, ne de hukuk, ne de idare... Aynı Ertu gibi... Kankasınız zaten...

Hiç yorum yok: