Add to Flipboard Magazine.

29 Ocak 2013

İSTİLEF NE ZAMAN DESTEKLEYECEK... VİSTİLEF YENİ AKİDE VARAKINI KINIYOR, İLEF'İ DESTEKLİYOR...


Marmara’dan Yeni Akit’e kınama İLEF’e destek

akitmansetBir süredir Yeni Akit gazetesinin sistematik olarak hedef gösterdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanlarına Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden destek. Marmara Üniversitesi’nden akademisyenler yaptıkları açıklamayla, Yeni Akit gazetesinin yayınlarının “yaşadığımız topraklardaki hiçbir etik ve ahlaki değerle ilişkilenemeyeceğini” belirtti. Yeni Akit’in ölümlerle ve yaralanmalarla sonuçlanan, kışkırtmaya yönelik yayıncılık geçmişinin de hatırlatıldığı açıklamada, gazetenin akademik ve bilimsel özgürlükleri hedef aldığının altı çizildi.
Yeni Akit’in Genel Yayın Yönetmeni’nin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın uçağına binebilen az sayıdaki gazeteciden biri olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Başbakan’ın da Yeni Akit gazetesinin gerçek dışı haberlerine referansla konuşmalar yaptığı ifade edildi.
Açıklamada “her alanda pekişmekte olan otoriter ve baskıcı ortamın Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de hayata geçirilme çabası” protesto edildi ve “başta basın camiası ve üniversiteler olmak üzere tüm toplumu bu anlayışa karşı duyarlı olmaya” davet edildi.

Açıklamanın tam metni:

Marmara İletişimli Öğretim Elemanları Olarak 
İLEF’li Meslektaşlarımızın Yanındayız!
Son yıllarda alışageldiğimiz, belirli medya kuruluşlarının işaretiyle başlayan, hedef alınan kişi ve kurumların itibarsızlaştırılarak cezaevine kapatılmasıyla dâhi sona erebilen karalama kampanyalarının bir yenisi, iletişim bilimleri ve eleştirel yaklaşımda bir ekol oluşturmuş olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi hakkında hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Yeni Akit gazetesi ve bu gazeteye bağlı www.habervaktim.com internet sitesi, bir süredir yapmış olduğu yayınlarla Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki özgür düşünce ve ifade ortamını bir terör yuvası olarak lanse ederek, fakültenin öğretim elemanlarını tek tek isim vererek hedef göstermektedir.
Yayıncılıktaki kirli geçmişi kişi ve kurumları hiçbir gerçekliğe dayandırmadan karalama, hedef gösterme ve ortadan kaldırma çabasına dayalı olan, toplumunun her kesiminden büyük tepki toplayan, üzerinde yaşadığımız topraklarda kök salmış hiçbir etik ve ahlaki değerle ilişkilendirilemeyecek anlayıştaki Yeni Akit gazetesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi özelinde akademik ve bilimsel özgürlüklerin bütününü hedef almaktadır. Bu anlayış toplumun büyük kesimi tarafından itibar görmese de gazetenin genel yayın yönetmeni Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın uçağında seyahat etmek üzere akredite olmuş az sayıdaki gazeteciden biri olabilmekte, Başbakan ve bakanlar Yeni Akit’in gerçekdışı yayınlarına referansla konuşmalar yapabilmekte, üniversitelerdeki konferanslar yine bu gazetenin kışkırtmaları üzerine iptal edilebilmektedir. Yaygın medyanın yaşadığı etik ve ahlaki çöküşün en uç örneği olan Yeni Akit gazetesinin yaptığı yayınların her ne kadar nesnel gerçeklik çerçevesinde ciddiye alınmaması gerekse de yakın tarihimizde medya kışkırtmaları neticesinde gerçekleşen birçok üzücü hadise, saldırıya uğrayan, yaralanan, katledilen yüzlerce insanımız, hedef göstermeyi ve toplumu kışkırtmayı temel ilke olarak benimsemiş bu yayıncılık anlayışının toplumun her kesimince reddedilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Marmara İletişimli öğretim elemanları olarak, üniversitelerde hiçbir baskı altında kalmadan eleştirel görüşlerin dile getirilebildiği, akademik özgürlüklere saygı gösterilen, özgür bir düşünce ve ifade ortamı yaratmaktaki vazifemizin bilinciyle Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne karşı başlatılan bu karalama kampanyasını, meslektaşlarımızın hedef gösterilmesini ve her alanda pekişmekte olan otoriter ve baskıcı ortamın Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de hayata geçirilme çabasını protesto ediyor, bu çabayı gütmekte olanların Türkiye basın tarihine bulaştırdıkları kara lekenin temizlenebilmesi için başta basın camiası ve üniversiteler olmak üzere tüm toplumu bu anlayışa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Öğretim Elemanları

Hiç yorum yok: