Add to Flipboard Magazine.

24 Ocak 2013

Nabi AVCI'yı kutluyoruz...


Aşağıdaki haberi bundan iki ay kadar önce yayınlamıştık. Dediğimiz oldu. Başbakan’ı bir daha kutluyoruz.  Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı da... Beykent Üniversitesi daha henüz oluşmamışken Liverpool John Moores University-Beykent İleri Eğitim Kurumu süreci içinde aynı okuldan mezun olduğum Nabi Avcı’ya yeni kurulmakta olan Beykent Üniversitesi’nde hocalık ve bölüm başkanlığı teklif etmiştim. Daha sonra çeşitli nedenlerden bu gerçekleşmedi. Nabi bana kibarca “yol çok uzaktı istemedim” demişti. Daha sonra Adem Çelik’ten işi kurcalayınca, Nabi Avcı’yı istemeyen kişinin şimdiki selefi olduğunu anladım. Hayatın cilvesi... Ömer Dinçer Milli Eğitim’e tek yakışmayan kişiydi kanımca. Başbakan’ı bu geç kararı nedeniyle, bir kez daha kutluyorum. VB
06 Kasım 2012
TARİHÎ AZAR: BAŞBAKANI KUTLUYORUZ....
MA­KAM­DA OTU­RUR­SAN GEL­MEZ: Başbakan Er­do­ğan, Kızılcahamam toplantısı sırasında okul­lar­da ai­dat pa­ra­sı top­lan­dı­ğı­nı, hem ve­kil­le­re hem de ken­di­si­ne bu yön­de şi­ka­yet­ler ak­ta­rıl­dı­ğı­nı Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­e sor­du. Bakan Din­çe­r’­in “Ba­na ge­len şi­ka­yet yo­k” söz­le­ri Er­do­ğa­n’­ı kız­dır­dı: “So­run ba­na gel­di, mil­let­ve­kil­le­ri­ne ge­li­yor. Sa­na za­ten so­run gel­me­ye­cek, ba­kan ola­rak sen bu­la­cak­sın. Ta­bi­i bu so­run­lar ma­kam oda­sın­da otu­ra­rak bu­lun­maz.”

Hiç yorum yok: