Add to Flipboard Magazine.

29 Ağustos 2011

ADINDA "SOL" OLANIN SAÇMALAMAYA HAKKI YOKTUR !

Aşağıdaki alıntı, TKP'nin Internet sitesi SOL'dan alındı. İlkönce 27 Ağutos 2011 tarihli haberimizi okuyun, sonra bu alıntıyı... Bakalım, bu alıntıdaki saçmalamanın boyutunu anlayabilecek misiniz? Bir uygulama, sadece size siyasal olarak karşı olan tarafından yapılıyor diye eleştirilmez. Doğru  karar ve uygulamalar, karşı olduğunuz siyasal gruptan gelse de, savunulur da. Bir de tabii, alıntıda, sözkonusu KHK'nin sadece hekimlerle ilgili olduğu yanılgısı var ki, adı SOL olana bu tür anlama özürlülüğü taşıyan "yazı"şmaları yayınlamak hiç yakışmıyor:
"Bakanlık bir kanun hükmünde kararname ile hekimlerin muayenehane açma olanağını sınırladı. Aslında Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki hekimlerin bu yetkisi bir süredir zaten yoktu. Yalnızca tıp fakültesi hastanelerindeki öğretim üyeleri muayenehane açabiliyordu. Kanun hükmünde kararname bu noktada çok büyük bir sınırlama getirdi. Öğretim üyelerinin muayenehane açabileceklerini, ancak bu durumda fakültede hasta muayene ve tedavi edemeyeceklerini, dolayısıyla da herhangi bir ek ödeme alamayacaklarını hükme bağladı. Bu düzenleme, fiilen, öğretim üyelerinin muayenehane açma “hakları”nın ellerinden alınması anlamına geliyor."

Hiç yorum yok: