Add to Flipboard Magazine.

01 Temmuz 2012

"GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM" KAVRAMINI YARATAN İLETİŞİM FİLOZOFU

VEBLEN SEMPOZYUMU
Mühedisler Kapitalizme VeblenKapitalizmin eleştirisi içerisinde  farklı bir yere sahip olan Veblen`in düşüncelerinin tartışılacağı sempozyum  6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde sabah 8:30'da İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda yapılacak. Veblen'in temel kuramlarına ve kavramlarına odaklanan uluslararası sempozyum, "araştırmacıları, akademisyenleri, lisansüstü öğrencilerini, eylemcileri ve mühendisleri bir araya getirerek, Veblen'in finansallaşmış kapitalizm, finansal krizler ve kapitalizmin tahripkâr doğası üzerine ileri sürdükleri ile onun akılcı bir iktisadi düzenin kurulmasında “mühendislere” biçtiği rol ve bu bağlamda ister devrimci bir altüst oluşla, isterse de reformist düzenlemelerle olsun, politik yoldan dünyayı değiştirmenin zorluğuna dair duyduğu ciddi kuramsal şüpheleri hakkında tartışmalarını sağlayacak bilimsel bir zemin sunmak" amacını taşıyor.
.

Hiç yorum yok: